สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น(NPO法人日本タイ教育交流協会)สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านการศึกษาเพื่อการเติบโตเยาวชนของทั้งสองประเทศ เช่น เชิญเยาวชนไทยมาทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนชนบทของประเทศไทย(教育の視点を中心に日本とタイの交流事業を行いながら、青少年の成長を目指し活動されているNPO法人日本タイ教育交流協会さん。タイの青少年を日本に招いたり、こちらからタイへフィールドワークに出かけたりしています。)นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมในญี่ปุ่นหลายอย่างอีกด้วย เช่น การบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนในเมืองไทย สมาคมนี้สนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและทุนการศึกษสำหรับชาวเขา(国内では四季を通して在日タイ人の方々との様々な行事やタイの文化講座、講演会なども実施され、 一方タイでは日本語教育の支援活動や山岳民族向けの奨学金運営など、)สุดท้าย สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยความร่วมมือของเยาวชนจากทั้งสองประเทศ(日本、タイ両国で青少年の「未来の懸け橋作り」を目指した活動を積極的に行われています。)ในรายการครั้งนี้ประธานสมาคมฯ ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวและจุดเด่นใน ”งานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต 2017” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 8เดือนตุลาคมปีนี้(今回はそんな活動や、10月に開催される「日・タイ・カルチャー・フェアin京都2017」の見どころについてお話しいただきます。)เว็บไซต์ของสมาคม:https://jtees.jimdo.com/(団体HP)

วันอาทิตย์ที่8เดือนตุลาคม

For Thai People...

 

มาเที่ยวจังหวัดเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกันไหม

 

 

 เราจัดเตรียมการท่องเที่ยว 3 ประเภท ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการท่องเที่ยวทั่วไป

 

 

 การพักเกสเฮาส์ โฮมเสตย์ ท่ามกลางคนไทย กับนักเรียนมัธยมปลาย และอาจารย์ , การแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน , การเยี่ยมชมเกียวโต นารา และโอซาก้า

สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง , ลักษณะของท้องถิ่น

(ทะเลญี่ปุ่น จังหวัดเกียวโต , องเซน จังหวัดเฮียวโกะ เป็นต้น)

เยี่ยมชมวัดพุทธ ในจังหวัดเกียวโตและนารา

กรุณาสมัครตามอีเมล์ต่อไปนี้ QWN06670@nifty.com

ญี่ปุ่น , ไทย , การศึกษา , การแลกเปลี่ยน, สมาคม

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

SNSでの広報活動に、

ご協力をお願いします。